10

تخفیف

دانلود پروژه وایرکات (EDM)

قیمت محصول

1,188,000 ریال

جزئیات بیشتر

توضیحات مختصر محصول
دانلود پروژه وایرکات (EDM)

ماشين كاري با تخليه الكتريكي از اولين فرآيندهاي غير سنتي ساخت مي‌باشد. تاريخچه استفاده عملي از فرآيند EDM به روزهاي جنگ‌هاي جهاني اول بر مي‌گردد. در شروع، فوايد و كارايي فرآیند کمتر مورد توجه قرار گرفت و محبوبيت اين تكنولوژي به علت خوردگي زياد از حد الكترود، نسبتاً پایین بود. پیشروی الکترود در ابتدا بصورت دستی انجام می شد، که این وضعیت بيشتر باعث بروز قوس الكتريكي مي‌شد تا جرقه. با بکار گیری سیستم کنترل ابزار و اتومات شدن حرکت آن، اولين تلاش در ارتقای این فرآیند آغاز گردید.

 

فهرست مطالب
فصل اول
آشنایی با وایرکات (EDM)
۲-۱- تاريخچه
۲-۱- اصول و مکانيزم EDM
۳-۱- قابلیتها،کاربردها و محدودیتهای EDM
۴-۱- وايركات
۵-۱- گپ ماشينكاري و فازهاي موجود در آن
۶-۱- نحوه تشكيل جرقه و لایه‌های سطحی ناشی از تخلیه الکتریکی
۷-۱- معرفي پدیده‌های ایجاد شده در EDM
۱-۷-۱- پارامترهاي مهم ماشينكاري در وایرکات
۲-۷-۱- پارامترهاي اولیه(ورودي)
۳-۷-۱- پارامترهاي ثانویه
۴-۷-۱- پارامترهای محصول
۸-۱- اجزاي ماشينهاي وايرکات
۹-۱- سيستم كنترل گپ در ماشين وايرکات
فصل دوم
اصول ارتعاشات
۱-۲- مقدمه
۲-۲- خلاصه ای از تاریخچه ارتعاشات
۱-۲-۲- مبدا ارتعاشات
۲-۲-۲- از گالیه تاریلی
۳-۲-۲- تحقیقات اخیر
۳-۲- اهمیت مطالعه ارتعاشات
۴-۲- مفاهیم اصلی در ارتعاشات
۱-۴-۲- نوسان
۲-۴-۲- اجزای سیستم نوسانی
۳-۴-۲ درجه آزادی
۴-۴-۲- سیسم گسسته و سیستم پیوسته
۵-۲- دسته بندی ارتعاشات
۱-۵-۲- ارتعاشات آزاد و ارتعاشات واداشته
۲-۵-۲- ارتعاشات نامیرا و ارتعاشات میرا
۳-۵-۲- ارتعاشات خطی و ارتعاشات غیر خطی
۴-۵-۲- ارتعاشات منظم و ارتعاشات تصادفی
۶-۲- روش تحلیل ارتعاشات
۷-۲- اجزای فنری
۱-۷-۲- ترکیب فنرها
۸-۲- اجزای اینرسی
۱-۸-۲- ترکیب جرم ها
۹-۲- اجزای میرایی
۱-۹-۲- میران ویسکوز
۲-۹-۲- ترکیب میران ها
۱۰-۲- حرکت هارمونیکی
۱-۱۰-۲- نمایش برداری حرکت هارمونیکی
۳-۱۰-۲- جبر مختلط
۴-۱۰-۲- عملیات روی توابع هارمونیکی
۵-۱۰-۲- تعریف ها و اصطلاحات
۱۱-۲- تحلیل هارمونیکی
۱-۱۱-۲- سری فوریه
۲-۱۱-۲- سری فوریه مختلط
۳-۱۱-۲- طیف فرکانس
۴-۱۱-۲- نمایش یک تابع بر حسب زمان یا بر حسب فرکانس
۵-۱۱-۲- توابع زوج و فرد
۶-۱۱-۲- بسط نیم بازه
۷-۱۱-۱- محاسبه عددی ضرایب
۱۵-۲- آثار مربوط به ارتعاشات
۱۶-۲ – ارتعاشات سیم و کابل
۱-۱۶-۲ – مقدمه
۲-۱۶-۲ – ارتعاشات عرضی یک سیم ( یا کابل )
۳-۱۶-۲- شرایط اولیه وشرایط مرزی
۴-۱۶-۲ – ارتعاشات آزاد یک سیم یکنواخت
۶-۱۶-۲۱ – حل موج متحرک
فصل سوم
۱-۱-۳- مقدمه
۲-۱-۳- پاسخ موقت سيستم ارتعاش واير
۳-۱-۳- تأثير يك تخليه بر ارتعاش واير در ماشين كاري واقعي
۴-۱-۳- سيستم ارتعاش واير تحت در نظر گرفتن رموال ماشين كاري
۵-۱-۳- نتايج
۲-۳- تحليل و بررسي بنيادي هندسي تخليه دستگاه الكتريكي سيم در مقطعي از گوشه يا زاويه
۱-۲-۳- مقدمه:
۲-۲-۳- «فهرست نامها (اسامي)»
۳-۲-۳- پيشگفتار يا معرفي
۴-۲-۳- تحليل و بررسي هندسي
۵-۲-۳- الگوي محاسبه‌اي از MRR در برش گوشه
۶-۲-۳- نتيجه و بحث تجربي
۷-۲-۳- نتیجه گیری (Conclusion)
فصل چهارم
تكنولوژي :
۲٫ ارتعاش واير- ابزار و مدل رياضي آن
۳٫ مدلسازی چندبار دشارژ ارتعاش سیم و رسیدن به راه حل
۵٫ نتیجه گیری
منابع و ماخذ

 

تعداد صفحات : ۹۹

برای دریافت فایل کامل پروژه وایرکات و ماشین کاری در فرمت ورد اقدام به خرید کنید

 

نمایش بیشتر
قیمت محصول

1,188,000 ریال