10

تخفیف

گزارش کارآموزی آزمایشگاه کنترل کیفی آب (اداره آب و فاضلاب)

توضیحات مختصر محصول
گزارش کارآموزی آزمایشگاه کنترل کیفی آب (اداره آب و فاضلاب)

پيش گفتار:

تفحص و تحقيق درباره موضوعي كه منشاء حيات و سرآغاز زندگي موجودات عالم يعني آب ميگردد از قديم مورد علاقه دانشمندان و صاحب‌نظران بوده و راجع باهميت و شناسائي آن مقالات متعددي نگاشته‌اند و از آنجائيكه آب در طبيعت بطور خالص وجود ندارد و هميشه مقداري از مواد خارجي مانند املاح شيميائي، تخم انگلها، ميكربهاي مختلف و همچنين خاك و برگ و غيره بترتيبي وارد آب شده و آنرا آلوده ميسازد بنابراين لزوم بررسي و تحقيق درباره مواد متشكله و ناخالصيهاي آن لازم و بلكه ضروريست.

با دانستن ناخالص‌هاي فوق و كيفيت املاح محلول در آب ميتوان نحوه مصرف آنرا چه از نظر شرب و چه از لحاظ مصارف صنعتي و كشاورزي بررسي و مورد استفاده نوع آب را توصيه نمود.

براي طبقه‌بندي آبهاي آشاميدني و تعيين مقادير مجاز املاح موجود در آب از طرف مؤسسه استاندارد بين‌الملل مقاديري ارائه  شده است.

چون داشتن دستگاه هاي مجهز و گرانقيمت براي كليه شهرها و نقاط مختلف كشور ميسر نيست و امكانات مالي اغلب سازمانها اجازه خريد چنين دستگاه‌هاي عظيمي را نميدهد بنابراين بهترين راه انجام روشهاي ساده آزمايشگاهي است كه با صرف هزينه كم و پرسنل معمولي ميتوان با اجراي صحيح دستورالعملها نتيجه مطلوب را بدست آورد.

 

قانون آب ونحوه ملي شدن‌ آن

۱-۱  جلوگيري از آلودگي منابع آب

۱-۲ استاندارد آب آشاميدني

 

 

مشخصات شيميائي آب

۱-۳-۲دستگاه PH متر:

۴-۲روشهاي رنگ سنجي يا كالريمتري و اسپكتروفتومتري:

۱-۴-۲اسپكتروفتومتر:

۵-۲قابليت‌ هدايت الكتريكي آب

۲-۵-۲     محاسبه تقريبي كنداکتيويته آب

۳-۵-۲    موارد استفاده از قابليت هدايت الكتريكي

۶-۲تعيين قليائيت آب ALKALINITY

۱-۶-۲قليائيت كل

۲- قليائيت مربوط به كربناتها

۲-۶-۲قليائيت پنجگانه آب

 

۴-۶-۲روابط گازكربنيك با قليائيت و PH آب

 

۷-۲سختي آب

۲-۷-۵-۳-۳  اثر منيزيم در تيتراسيون

۲-۸  تعيين مقدار كلرور آب CHLORIDES

۲-۸-۳  طريقه مور MOHR:

۲-۹ ازت NITROGEN

۲-۹-۲  نيتريت‌ها (NITRITES)

مقدار نيتريت در آبهاي آشاميدني و آبياري بسيار كم است و ندرتاً از ۱/۰ ميلي‌گرم در ليتر تجاوز مينمايند. در فاضلابها مقدار آن حدود ۱ ميلي‌گرم در ليتر ميباشد.

معمولا مقدار نيتريت آبها را به روش رنگ‌سنجي تعيين مينمايند كه در اين مورد طريقه (GRIESS- ILOSVAY) بادي آزونيووم معروف است.

در اين طريقه از دو معرف آلي به نامهاي اسيد سولفانيليك و آلفانفتيل‌آمين استفاده ميشود. يون نيتريت در تحت شرايط اسيدي با عامل آمين اسيد سولفانيليك تركيب شده نمك دي‌آزونيوم را ميسازد سپس اين نمك با معرف آلفانفتيل‌آمين تركيب شده رنگ صورتي متمايل به قرمز را توليد مينمايد كه رنگ حاصله بستگي مستقيم به نيتريت موجود در نمونه آزمايش خواهد داشت.

۲-۱۰  تشخيص كيفي آهن در آب

۲-۱۲-۱  حد مجاز فلوئور:

الف- روش مستقيم با‌آليزارين:

۲-۱۳  اندازه‌گيري سيليس (SIO2)

۲-۱۴  سديم SODIUM (23= Na)

۲-۱۵ اندازه‌گيري پتاسيم:

آزمايشهاي شيميايي آب

شرح آزمايش

وسايل لازم

به تعداد نمونه ها ارلن ۲۵۰cc
بورت مخزن دار
محلولهاي مورد نياز و طرز تهيه آنها

محلول تامپون با PH=10، ۱- ۱۰ccآب مقطر + ۳۱۲ گرم سولفات منيزيم+۰٫۴۷۱گرم EDTA 2- 57/2cc آمونياك +۶/۷۶گرم كلريد آمونيم، ۱+۲        به حجم  ۱۰۰cc با آب مقطر
محلول EDTA، ۰/۰۱ N، ۳/۷۲۳ گرم EDTA به حجم ۱۰۰۰cc با آب مقطر
محلول كربنات كلسيم، ۱ گرم CaCO3 +500cc آب + HCl (1+1) تا حل شود +۲۰۰cc آب + جوشاندن تا خروج CO2 + 5 تا ۱۰ قطره معرف متيل رد+ HCl (1+1) تا توليد رنگ نارنجي متوسط      به حجم ۱۰۰۰cc با آب مقطر
معرف اريوكرم بلاك T
اندازه گيري سختي كل

به هر كدام از نمونه ها ۱cc بافر آمونيوم و كمي معرف اريوكرم بلاكتي اضافه مي كنيم و بعد به كمك تيترانت EDTA محلول حاصل را تيتر مي كنيم اول تا جاي سختي كلسيم EDTA مي ريزيم بعد به دقت تيتر مي كنيم چون NH3 فرار است تيتراسيون نبايد بيشتر از ۵min طول بكشد.

رنگ محلول ابتدا ارغواني است بعداز تيتر كردن با EDTA و رسيدن به ختم عمل آبي رنگ مي شود.

۳-۲ تعيين سختي كلسيم

۳-۲-۲ روش آزمايش

۳-۳ تعيين قليانيت

 

۳-۵ كلر سنجي روزانه

هدف: تعيين كلر آزاد آب با استفاده از كميت سنجش روزانه

كميت سنجش شيميايي آب جعبه اي است شمال دو محلول DPD )ان.ان دی اتیل- پی فنیل دی آمین) و يك لوله آزمايش كه در آن ۵ نوع طيف رنگ با CL2   mg/L مشخص

مشخصات فيزيكي آب

۴-۲ آزمايش بو  ODOUR

۴-۵ كدورت آب

آلودگی ومنابع آلودگی آب

معدوم كردن ضايعات جامد بوجود آورنده تعداد زيادي مسائل بوده كه هم به روش معدوم سازي و هم به نوع ماده بي مصرف مرتبط است. اكثر اين چهار گونه تشريح شده به يكي از سه طريق زير معدوم مي گردند:

سوزاندن با سوخت و هواي زياد
به عنوان پركننده ناهمواريهاي سطح زمين
ريختن به داخل آب اقيانوسها
بهداشت و باكتريولوژي آب

۶-۳ آزمايش ميكربي آب

۶-۴ باكتريولوژي آب آشاميدني

 

آزمایشات میکروبی

۷-۱  روش آزمايش روزانه

آزمايش ميكربي آب در دو مرحله انجام مي‌گيرد. اول آزمايش كميتي يعني ميزان آلودگي آبرا تعيين مي‌نمايند و دوم آزمايش كيفيتي كه مربوط به نوع ميكروارگانيزم مي‌باشد و بدين ترتيب علت بروز آلودگي در آبها مشخص ميگردد.

 

وجود داشته باشد.

براي تأييد و شناخت كلي فرم مراحل آزمايش باكتريولوژي آب به شرح زير مي‌باشد

 

۷-۲ مراحل سه گانه كشت با كتريولوژيك آب شرب

۷-۲-۱ تست احتمالي       Presu Mptive Test

هدف: تعيين احتمال وجود كليفرمها (مجموع كليفرمها)

در اين مرحله كليه باكتريهايي كه قادر به تغيير لاكتوز در حرارت ۳۷ درجه سانتيگراد و توليد گاز ناشي از تغيير هستند مورد جستجو قرار مي گيرند.

وسايل مورد نياز:

اتوكلاو، آون، لوله هاي آزمايش و جا لوله اي، پيپت هاي استريل ۱۰، دورهام، شعله گاز

محيط كشت مورد نياز: لاكتوز براث

تهيه محيط كشت:

و ….

 

برای دریافت فایل کامل گزارش کارآموزی آزمایشگاه کنترل کیفی آب (اداره آب و فاضلاب) در فرمت ورد و در ۹۲ صفحه اقدام به خرید فایل کنید.

 

نمایش بیشتر
قیمت محصول

1,485,000 ریال