4

تخفیف

گزارش كارآموزي پایپینگ رشته‌های مکانیک، شیمی، عمران و تاسیسات

توضیحات مختصر محصول
گزارش كارآموزي پایپینگ رشته‌های مکانیک، شیمی، عمران و تاسیسات

گزارش كارآموزي پایپینگ رشته‌های مکانیک، شیمی، عمران و تاسیسات

فهرست مطالب

ایمنی و ابزار آلات پایپینگ ۱
۱-۱- ضرورت تحقیق ۱
۲-۱- ابزار آلات در صنعت پایپینگ ۳
تجهیزات و مصالح مورد نیاز پایپینگ ۴
۱-۲- لوله ۴
۲-۲- جنس لوله ها ۴
۳-۲- نوع سرلوله ها ۷
۴-۲- سایز، طول و ضخامت لوله ها ۸
۵-۲- روشهای اتصال لوله ۸
۶-۲- اتصالات (FITTING) 10
۷-۲ فلنج (FLANGE) 18
۸-۲- انواع پیچ مهره (BOLT&NUT) 22
۹-۲- واشر (GASKET) 23
۱۰-۲- شیر (VALVE) 25
۱۱-۲- عایق ها(INSULATION) 37
بازرسی پایپینگ ۴۱
۱-۳ مقدمه ۴۱
۲-۳ واحد کنترل کیفیت(QUALITY CONTROI)QC 42
۳-۳- آزمایشات غیر مخرب (NDT) جوش و مخرب(DT) 43
۴-۳ کنترل عملیات شن زنی ۴۷
۵-۳ بازرسی عایقکاری ۴۸
۶-۳ تنظیم مدارک کنترل کیفیت بازرسی فنی ۴۸
جوشکاری ۴۹
۱-۴ جوشکاری ۴۹
۲-۴ عوامل فیت آپ ( جفت کردن) خوب نباشد ۵۱
۳-۴ الکترود جوشکاری ۵۱
۴-۴ جوشکاری ایده آل و کار امد مستلزم عبارات زیر است ۵۲
۵-۴ جوش آرگون ۵۳
۶-۴ جوشکاری زیر آب ۵۵
منابع

 

برای دریافت فایل کامل در فرمت ورد و ۵۹ صفحه اقدام به خرید کنید

نمایش بیشتر
قیمت محصول

1,375,000 ریال