10

تخفیف

مطالعه اثر زمان و غلظت مواد پرايم كننده بر جوانه زني بذر كدو تخم كاغذي

قیمت محصول

1,188,000 ریال

جزئیات بیشتر

توضیحات مختصر محصول
مطالعه اثر زمان و غلظت مواد پرايم كننده بر جوانه زني بذر كدو تخم كاغذي

اعجاز گیاهان دارویی از روزگاران کهن در میان بشر مورد توجه بوده است و انسان در طول تاریخ موفق به کشف اثر مجعزه آسای گیاهان دارویی در درمان بیماری های مختلف شده است لیکن با توجه به اثر سریع داروهای شیمیایی کلیه آن تجربیات به تدریج به بوته فراموشی سپرده شد.خوشبختانه این بی توجهی به طبیعت چندان دوام نیافت و بروز اثر نا خواسته و عوارض داروهایی شیمیایی  وگاهی مقاومت عوامل بیماری زا به داروهای شیمیایی استفاده از گیاهان دارویی را بصورت محصولات دارویی بر خوردار از ماده موثر مشخص قابل کنترل وعاری از هرگونه آلودگی رواج مجدد داد و یک نگرش جدید نسبت به این ذخایر طبیعی شکل گرفت.

امروزه اهمیت گیاهان دارویی بر کسی پوشیده نیست.میلیون ها نفر از مردم در زمینه کشت داشت برداشت فراوری و سایر جنبه های گیاهادارویی فعالیت می کنند.طب سنتی به ویژه طب گیاهی در کشور چین هند وبسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا و آلمن از هزاران سال قبل متداول بوده است.به طوری که فقط در کشور چین ۱۰۰میلیون نفر در امر گیاهان دارویی اشتغال دارند.در کشور هند نیز ۴۰موسسه علمی در سطح لیسلنس و۱۰موسسه در فوق لیسانس و دکترا فعالیت می کنند.

گیاهان داویی نقش موثری در تامین بهداشت و درمان انسان ایفا می کنند.و بخش مهمی از تنوع زیستی دنیا را تشکیل می دهند .سازمان بهداشت جهانی بر این مطلب تاکید دارد و به ویژه از سال ۱۹۷۸در ۸۰درصد جوامع (بویژه کشور های در حال توسعه )بخش اعظمی ازنیازهای دارویی ودرمانی اولیه از طریق طب سنتی و گیاهی تامین می شود. در حال حاضر بیش از ۴۵میلیون بزرگسال در آمریکا .دارو ها و درمان های گیاهی را به کار می برند.ارزش تجاری ادویه جات و و ترکیب های معطر در سال ۱۹۹۵بیشتر از ۴/۱۱میلیارد دلار براورد شده است.همچنین ارزش تجاری مواد موثره گیاهی بویژه اسانس های طبیعی در سال ۱۹۹۷یک میلیارد براورد شده است.برآورد مراکز ذیصلاحبین المللی حاکی از این واقیعت است که ۵۰۰الی۳۰۰۰۰گونه گیاه دارویی در زمین یافت می شود و کمتر از یک درصد از این ها شناسایی و ثبت شده اند.

 

فهرست

چکيده
مقدمه:
اهداف تحقيق
فصل اول – كليات
گیاه شناسی تیره کدوییان
رده بندی
خصوصيات بوتانيكي
دانه کدو تخم کاغذی
تاریخچه ومنشاء کدوی تخم کاغذی
پراكنش جغرافيايي
نيازهاي اكولوژيكي
تركيبات شيميايي
مصارف دارويي
تكنيك هاي زراعي( كاشت ، داشت، برداشت ، تكثير)
كاشت
تناوب كاشت
تاريخ و فواصل كاشت
داشت
برداشت
تكثير:
مواد و عناصر غذايي مورد نياز
آماده سازي خاك
ارقام اصلاح شده
آفات
آفت شب پره هاي زمستانه(كرمهاي طوقه بر)
انتشار
روش كنترل
آفت سر خوطي جاليز
انتشار
روش هاي كنترل
آفت شته جاليز
انتشار
روش هاي كنترل
آفت آبدزك
انتشار
روش هاي كنترل
بيماريها
عملكرد
انبار داري
تنش و انواع آن
تنش خشکي
وضعيت اراضي ايران
تنش خشکي و مکانيزم هاي مقاومت به آن
مقاومت به خشکي
۱- فرار از خشکي
۲- اجتناب از خشکي (تحمل خشکي با پتانسيل آب بافتي بالا)
فرار از خشکي
اجتناب از خشکي
تحمل خشکي
التيام
۳- جوانه‌زني بذر
تعريف جوانه‌زدن
– نقش هورمون‌هاي گياهي در جوانه‌زني
فرآيند جواني‌زني بذردو لپه در خاک
– پرايمينگ بذر
– تعريف پرايمينگ بذر
پرايمينگ بذر
روشهاي پرايمينگ بذر
پرايمينگ بذر و اهميت شناخت پتانسيل آب (ψ)
اهداف پرايمينگ بذر
فصل دوم – بررسي منابع
جوانه زني و استقرار
عملکرد و اجزاي عملکرد
فصل سوم – مواد و روشها
زمان و مكان اجراي طرح
تعيین درصد جوانه زني(قوه نامیه)
تعيين بهترين غلظت و دوره پرايمينگ بذر
مواد مختلف پرايمينگ بذر
پيش تيمار بذور با محلول‌هاي پرايمينگ
روش كار
آزمايش جوانه‌زني بذر تحت اثر پرايمينگ
اندازه گيري سرعت و در صد جوانه‌زني
اندازه گیری طول ریشه چه
اندازه گيري وزن تر ريشه چه
اندازه گيري وزن خشك ريشه‌چه
– آناليزهاي آماري
فصل چهارم – نتايج

بررسي اثرات پرايمينگ بذر بر مرحله جوانه‌زني
جوانه‌زني و استقرار
نتيجه گيري کلي
پيشنهادات
منابع

 

دانلود پروژه مطالعه اثر زمان و غلظت مواد پرايم كننده بر جوانه زني بذر كدو تخم كاغذي

تعداد صفحات

نمایش بیشتر
قیمت محصول

1,188,000 ریال