6

تخفیف

كارآموزي اصول ايمني و كمك هاي اوليه ويژه آموزش برقكاران

دسته: , تاریخ انتشار: 4 شهریور 1401
قیمت محصول

1,243,000 ریال

جزئیات بیشتر

توضیحات مختصر محصول
كارآموزي اصول ايمني و كمك هاي اوليه ويژه آموزش برقكاران

اصول ابتدایی کمک های اولیه
تجهيزات و اجراي شبكه‌هاي الكتريكي
شناخت لوازم و وسائل و تجهيزات شبكه‌هاي توزيع هوائي برق
مقايسه شبكه‌هاي هوائي و زميني
مشخصات مكانيكي و الكتريكي خطوط هوائي
نگهدارنده‌هاي خطوط (Line Support)
ساخت پايه‌هاي بتني چهارگوش
پايه‌هاي بتني با مقطع گرد و تو خالي
پايه‌هاي منشوري (چند ضلعي) يا تلسكوپي بتني
برج‌ها و دكل‌هاي فولادي
چاله تيرهاي برق
كراس آرم يا كنسول و انواع آن

كلاس تير ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
حداقل محيط سر تير (برحسب سانتيمتر) ۶۸ ۶۳ ۵۸ ۵۳ ۴۸ ۴۳ ۳۸
حداق قطر سرتير (برحسب سانتيمتر) ۲۲ ۲۰ ۱۹ ۱۷ ۱۵ ۱۴ ۱۲
نيروي مقاومت نهائي (كيلوگرم نيرو) ۲۰۰۰ ۱۷۰۰ ۱۳۵۰ ۱۱۰۰ ۹۰۰ ۷۰۰ ۵۵۰
نيروي مجاز وارد به تير (كيلوگرم نيرو) ۸۰۰ ۶۸۰ ۵۴۰ ۴۴۰ ۳۶۰ ۲۸۰ ۲۰۰
ضريب اطمينان ۵/۲ ۵/۲ ۵/۲ ۵/۲ ۵/۲ ۵/۲ ۵/۲
حداقل محيط تير در ۱۸۳ سانتيمتر از ته تير براي تيرهاي ۹ متري (cm) ۹۰ ۸۵ ۸۱ ۵/۷۳ ۷۰ ۶۲ ۵/۵۸
حداقل محيط تير در ۱۸۳ سانتممتري از ته تير براي تيرهاي ۱۲ متري (cm) ۵/۱۰۱ ۹۵ ۵/۹۱ ۵/۸۲ ۵/۷۷ ۷۱ ۶۵
وزن تقريبي براي تيرهاي ۹ متري (كيلوگرم) ۶۰۰ ۵۳۱ ۴۰۰ ۲۹۰ ۲۴۰ ۱۹۱ ۱۶۰
وزن تقريبي براي تيرهاي ۱۲ متري (كيلوگرم) ۹۲۵ ۷۶۰ ۵۸۱ ۴۶۳ ۳۵۸ ۲۸۳ ۲۱۰

كراس آرم صليبي:
الف) كراس آرم چوبي:
ب) كراس آرم فولادي: به طول ۲۴۴ سانتيمتر
۱- كراس آرم بتني
۲- كراس آرم ال آرم
۳- كراس آرم پرچمي
۴- كراس آرم كانادائي (جناقي)
۵- كراس آرم نافوتي (چتري)
۶- كراس آرم نيروشكن
تسمه حائل (بريس) يا بازو
هادي‌هاي خطوط توزيع و انتقال
مس Copper
آلومينيوم Aluminium
الملك
آلومينيوم ـ فولاد
فولاد
دسته‌بندي‌هاي هادي Classes of conductors
جدول ۳- مشخصات هادي‌هاي آلومينيوم ـ فولاد استاندارد شبكه‌هاي توزيع (فشار متوسط)
جدول (۷) مشخصات هادي‌هاي مسي
مقره‌هاي خطوط هوائي Line Insulators
مزاياي مقره شيشه‌اي نسبت به چيني
شكست الكتريكي مقره
انواع مقره‌ها
۱- مقره‌هاي سوزني Pin In Sulator
الف) مقره سوزني ساده:
ب) مقره سوزني راديو فريد:
چند تعريف در مورد مشخصات الكتريكي مقره:
مسافت جرقه الكتريكي در هواي خشك
مسافت جرقه الكتريكي در هواي مرطوب
مسير نشست سطحي:
كاربرد مقره سوزني راديو فريدي:
پايه مقره سوزني:
ميله يا پايه مقره به سه دسته تقسيم مي‌شود:
۱- ميله يا پايه مقره كوتاه (مخصوص كراس آرم نبشي فولادي)
۲- ميله يا پايه مقره بلند (مخصوص كراس آرم چوبي يا بتني)
۳- ميله يا پايه مقره رأس تير (مياني)
۲- مقره اتكائي (يا ستوني) Post in Sulator
۳- مقره آويزي (معلق) يا بشقابي)
مقره مهي (يا قابلمه‌اي)
تعداد مقره‌هاي زنجيره ايزولاتور Number of units In String
پست‌هاي هوايي و زميني
پست چيست؟
انواع پست:
پست هوايي:
ترانسفورماتور چيست؟
تابلوي توزيع:
كات اوت فيوز:
برقگير:
ارت‌گذاري و نحوه اجراي آن در پست‌هاي هوايي توزيع:
نحوه راه‌اندازي ترانسفورماتورهاي هوايي:

 

جهت دریافت فایل ورد كارآموزي اصول ايمني و كمك هاي اوليه ويژه آموزش برقكاران اقدام به خرید کنید.

نمایش بیشتر
قیمت محصول

1,243,000 ریال