10

تخفیف

دانلود پروژه تصفیه فاضلاب های نفتی و صنعتی

توضیحات مختصر محصول
دانلود پروژه تصفیه فاضلاب های نفتی و صنعتی

هدف از تهيه مطالب اين پروژه افزايش آگاهي در خصوص تاثيرات زيست محيطي ناشي از تخليه پساب و فاضلاب به محيط و بهبود روشهاي تصفيه پساب و لجن و ارائه اطلاعات مفيد و مورد نياز در زمينه مشخصات فاضلاب و انواع آن براي پرسنل HSE ، عمليات و مهندسي مناطق شرکت نفت و ساير استفاده كنندگان مي باشد.

اگر فاضلاب و پساب و لجن تصفيه نشده انباشته شود ، تجزيه مواد آلي آن ممكن است منجر به توليد مقدار زيادي گازهاي بدبو شود ، علاوه بر آن ، فاضلاب تصفيه نشده معمولا حاوي ميكروارگانيزمهاي بيماريزاي فراواني است كه در دستگاه گوارش انسان زندگي مي كنند و يا در برخي فضولات صنعتي موجودند. فاضلاب شامل مواد مغذي نيز هست كه مي تواند سبب تحريك رشد گياهان آبزي شود و ممكن است تركيبات سمي نيز داشته باشد . بنا به اين دلايل انتقال سريع و بدون دردسر فاضلاب از منابع توليد و سپس تصفيه و دفع آن ، نه فقط مطلوب ، بلكه در جوامع صنعتي ضروري است.

تصفيه و دفع لجن ، يكي از مشكلترين مسائل مهندسي محيط زيست ، با محدود شدن گزينه هاي دفع پيچيده تر شده است .دفن در زمين ، كه معمولترين روش دفع لجن است ، با كاهش ظرفيت محلهاي دفن موجود و دشواري يافتن محلهاي جديد ، محدودتر شده است . دفن لجن به اقيانوسها ديگر مجاز نيست . به دليل مسائل بالقوه ناشي از آلاينده هاي هوا ، در تاسيسات بزرگ سوزاندن مقبوليت خود را از دست داده است . استفاده مجدد از لجن ، به شرط تميز بودن آن ، از راه حلهاي ممكن و جالب است . در نتيجه ، كودسازي و ساير تكنولوژيها توجه فزاينده بسياري از جوامع ، را به خود جلب كرده است . مباحث مربوط به كودسازي و دفع زميني لجن گسترش يافته است تا معرف كاربرد فزاينده هر دو روش فوق در تصفيه لجن باشد.

هدف نهايي از مديريت فاضلاب و پساب و لجن ، حفاظت محيط زيست است به نحوي كه با اصول بهداشت عمومي و مسائل اقتصادي ، اجتماعي و سياسي هماهنگ باشد.

پروژه شامل موارد زیر می باشد:

درجه بندي فاضلابها
انـواع فـاضـلاب فاضلابهاي خانگي . فاضلابهاي شهري
انواع آلاينده‌هاي موجود در فاضلابهاي شهري
فاضلابهاي کشاورزي
فاضلاب هاي صنعتي
تفاوت فاضلاب صنعتي با فاضلاب خانگي:
تخليه بي رويه فاضلابهاي صنعتي در آبهاي سطح
مشكلات ناشي ازورودفاضلاب هاي صنعتي به فاضلاب هاي بهداشتی
مهمترين عوامل ضرورت عدم تخليه فاضلابهاي صنعتي به آبهاي جاري و زير زميني
روش هاي مقابله با فاضلابهاي صنعتي
معرفی برخی از پسابها و آلودگیهای نفتی
پسابهای نفتی در شركت ملي پخش فرآورده های نفتی ایران
معرفی بعضی عوامل بوجود آورنده فاضلابهای نفتی در شرکت پخش فرآورده های نفتی
خصوصيات فيزيكي و شيميايي پسابهاي شركت ملي پخش فراورده های ایران
معرفی MTBE موجود در بنزین و چگونگی تشکیل پسابهای نفتی و آلودگی محیط زیست
MTBE از نظر اطلاعات ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی
اثرات MTBE بر محیط زیست و حفاظت زیست محیطی
ورود MTBE به منایع آب
سرنوشت MTBE در منابع آب
پساب های صنايع پتروشيمي
پسابهای واحد آروماتیک و پارازایلین پتروشیمی ها
تخليه پسا بهاي صنعتي به آبهاي سطحي و زيرزميني
مشکلات ایجاد شده از پسابهای آلوده به مشتقات نفتی
آلودگی نفتی در دریا
آلودگي خاك و آ بهاي زيرزميني
آلودگی نفتی درخشکی
مشخصـه هاي فـاضـلاب
مشخصه هاي فيزيكي فاضلاب
كل مواد جامدTS :
مواد جامد قابل ته نشيني:
مواد معلق غير قابل صاف شدن:
مواد محلول فاضلاب
خصوصيات شيميايي فاضلاب
مواد آلي موجود درفاضلاب
مواد غير آلي(معدني)موجود در فاضلاب
درجه آلودگي فاضلاب
روشهاي تعيين پارامتر اكسيژن
اكسيژن مورد نياز تئوريكي THOD
اكسيژن مورد نياز بيولوژيكيBOD
اكسيژن مورد نياز شيمياييCOD
مقايسه روش تعيين BODبا COD :

انواع تصفيه فاضلاب تصفيه فيزيكي (مكانيكي).تصفيه شيميايي.تصفيه بيولوژيكي
تصفيه مواد سمي / جداسازي آلاينده هاي خاص
مراحـل تصفيـه فاضـلاب
جداكننده ثقلی API
جداكننده ثقلي CPI
شناورسازي با هواي محلول DAF :
شناور سازي با هواي محلول
شناور سازي با هوا
شناور سازي با خلأ
تصفيه اوليه فاضلاب
تصفيه ثانوي متداول فاضلاب
حوضچه هوادهي
حوضچه زلال ساز
هوادهي ممتد
لاگو نهاي هوادهي
استخرهاي متعادل سازي
تصفيه بي هوازي
بيوراكتورهاي غشايي
تصفيه نهايي و گندزدايي
تصفيه پساب آلوده با مشتقات نفتي
تصفيه پساب واحد آروماتيك و پارازايلين شرکتهای پتروشيمي
روش هاي غير بيولوژيك تصفيه پساب آروماتيكي
اشعه ماوراي بنفش
مزايا و معايب استفاده از ازن زني در مقايسه با كلر
كاربرد ازن براي تصفيه پساب
استفاده از ازن براي فرايند پيش تصفيه بيولوژيك
تبديل COD به BOD و حذف BOD
افزايش غلظت اكسيژن در پساب خروجي
مزيتهاي تلفيق ازناسيون با تصفيه بيولوژيك
شناور سازي.شناورساز ثقلي
معرفی روشهای حذف MTBE از آبهای آلوده
روش فيزيكي.روش عريان سازي
روش DAF (جهت جداسازی چربی و مواد آلی فرار)
حذف MTBE از آب با استفاده از خاک
روش شیمیایی.روش بیولوژیک
تصفيه پيشرفته فاضلاب
لجـن ، روشهاي تصفيـه و دفع آن
متداولترين واحدهاي عمليات تصفيه لجن: آبگيري.گندزدايي لجن
روش هاي دفع و يا استفاده مجدد از لجن
استاندارد خروجي فاضـلاب
دفـع پساب هاي خروجي ازتصفيه خانه
حفاظت ازمنابع.آب هاي زيرزميني و …
كاربرد نانو تكنولوژي
منابـع

نمایش بیشتر
قیمت محصول

1,188,000 ریال