10

تخفیف

دانلود پروژه تصفیه تکمیلی پساب صنعت لبنیات با استفاده از روش گیاه پالایی

قیمت محصول

2,534,400 ریال

جزئیات بیشتر

توضیحات مختصر محصول
دانلود پروژه تصفیه تکمیلی پساب صنعت لبنیات با استفاده از روش گیاه پالایی

گیاه­ پالایی روشی باصرفه‌ی­ اقتصادی، زیست‌محیطی و علمی است که می­تواند انواع آلاینده­های گوناگون مانند فلزهای سنگین، عنصر­های کمیاب، ترکیب­های آلی، مواد نفتی و مواد پرتوزا را از آب و خاک جدا نماید. در این پژوهش از ۳ بستر با جریان زیرسطحی عمودی استفاده شد که در بستر ۱ و ۲ Phragmites spp. با تراکم متفاوت؛ که بستر ۱ دارای گیاهان بسیار قوی­تر و بلند­تر و بستر ۲ دارای گیاهان با ساقه­های نازک­تر و کوتاه­تر ولی با تراکم دو برابر نسبت به بستر ۱ و در بستر ۳ Juncaeae spp. کشت شد. سپس پساب خروجی از تصفیه­خانه کارخانه­ی لبنیات، به‌صورت اشباع، روی بسترها بارگذاری و هر ۴۸ ساعت بازگردانی شد. نمونه­برداری به‌صورت روزانه انجام و به آزمایشگاه منتقل شد. در انتهای دوره­ی آزمایش، در بسترهای ۱، ۲ و۳، کاهش COD به ترتیب ۹۳٫۶۱%، ۹۵٫۱۴% و ۹۲٫۳۳%، کاهش TSS به ترتیب ۸۴٫۹۷%، ۸۶٫۳۹% و ۸۷٫۹۲%، pH اولیه ۷٫۸۳ بود و با تغییرات بسیار اندک به سمت بازی شدن پیشرفت و به ترتیب به مقادیر ۸٫۴۵، ۸٫۴۲ و ۸٫۷۱ رسید؛ که محدوده­ی pH بهینه، برای فرایندهای آمونیفیکاسیون، نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون که فرآیندهای مهم حذف نیتروژن هستند، می­باشد. کدورت از NTU 246 به میزان ۷۸٫۹۴%، ۷۷٫۷۶% و ۸۳٫۴۶% کاهش داشت و به مقادیر ۵۱٫۸، ۵۴٫۷ و ۴۰٫۷ رسید. بررسی نتایج TDS حاکی از افزایش ۲۱٫۲۵%، ۴۲٫۵۰% و ۶٫۲۵% بوده است. همچنین EC نیز به میزان ۲۲٫۱۷%، ۴۴٫۵۸% و ۸٫۰۶% افزایش‌یافته است. علاوه بر مناسب بودن گیاه­پالایی برای تصفیه­ی تکمیلی پساب لبنی، می­توان نتیجه گرفت که­ بازده­ی آن بیشتر از نوع گونه­ی گیاهی مورداستفاده، به تراکم گیاهان موجود در بستر و به طبع آن تراکم فاز ریزوسفر بستگی دارد.

کلیدواژه: گیاه‌پالایی، وتلند، وتلند مصنوعی، پساب، تصفیه تکمیلی، لبنیات، ماکروفیت، نی، phragmites spp.، Juncaeae spp.

فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت انجام تحقیق

تعاریف

فاضلاب

گیاه پالایی

وتلند

وظایف و ارزش های وتلندهای طبیعی

دسته بندی وتلندهای مصنوعی

بر اساس مسیر جریان در سیستم

گیاهان

تقسیم بندی گیاهان وتلند

گونه های گیاهی در VFCWs

بر اساس ویژگی های رشد گیاهان

نقش گیاهان

مواد سوبسترا

مکانیزم های حذف آلاینده ها در VFCWs

مواد آلی

جامدات معلق

نیتروژن

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه

پژوهش های لاتین

حذف مواد آلی و نیتروژن با هوادهی متناوب با استفاده از سوبسترای لجن-سرامیکی

مقیاس کوچک VFCW با بازگردانی برای تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب

گیاه پالایی پساب لبنی با استفاده از ماکروفیت های آبی

استفاده از ماکروفیت های آبی بومی در کاهش مواد آلی از پساب لبنیات

حذف کدورت پساب لبنیات با استفاده از ماکروفیت آبی

حذف جیوه از فاضلاب با استفاده از وتلندهای مصنوعی

ارزیابی روش گیاه پالایی در پساب لبنی

گیاه پالایی فاضلاب با استفاده از گیاه Salvinia Molesta

مطالعات انجام شده داخلی

كاربرد سيستم هاي وتلند ساختگي با جريان زيرسطحي در تصفيه فاضلاب كشورهاي خارجي و ايران (مقاله مروری)

بررسی کارایی روش وتلند مصنوعی زیرسطحی در تصفیه فاضلاب شهر یزد در سال ۱۳۹۰

پالایش سبز عناصر سنگین (Ni و Cd) با استفاده از دو گیاه آبزی (کاملا معلق و برگ معلق) از پساب صنایع فولاد و محیط مصنوعی

كارايي انواع گياهان ني در وتلند مصنوعي زیرسطحی جهت حذف پاتوژن هاي شاخص از فاضلاب شهر یزد

مقایسه ی راندمان حذف فسفر به روش گیاه پالایی در گیاه نی، بامبو و نخل مرداب

گیاه‌پالایی با استفاده از گیاه تالابی در روش جریان زیرسطحی برای تصفیه فاضلاب

بررسی تغییرات کیفی پساب تصفیه خانه جنوب شهر تهران با استفاده از گیاه شنبلیله

مطالعات گیاه پالایی در حذف نیترات در مقیاس آزمایشگاهی

فصل سوم: مواد و روش ها

بسترهای وتلند

ساخت و آماده سازی بستر

مدیای بستر

گیاه بستر

پساب

معرفی دستگاه ها و لوازم و مواد مورد استفاده در آزمایشگاه و روش کار

بررسی میزان COD نمونه

بررسی میزان کل جامدات معلق نمونه (TSS )

بررسی pH نمونه

بررسی میزان کدورت نمونه

بررسی میزان کل جامدات حل شده نمونه (TDS )

بررسی میزان هدایت الکتریکی نمونه (EC )

فصل چهارم: بررسی نتایج به دست آمده

بررسی نتایج COD

بررسی نتایج میزان کل جامدات معلق نمونه (TSS)

بررسی نتایج pH

بررسی نتایج کدورت (Turbidity)

نتایج بررسی میزان کل جامدات حل شده نمونه (TDS)

بررسی نتایج هدایت الکتریکی (EC)

مدل سازی رابطه بین TDS و EC

بستر ۱ , ۲ ,۳

فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادات

مراجع

نمایش بیشتر
قیمت محصول

2,534,400 ریال