10

تخفیف

دانلود پروژه اگزوز خودرو

قیمت محصول

594,000 ریال

جزئیات بیشتر

توضیحات مختصر محصول
دانلود پروژه اگزوز خودرو

اِگزوز قطعه‌ای در خودرو و دیگر وسایل نقلیه است که دود حاصل از واکنش شیمیایی را که در سیلندر ایجاد می‌شود به خارج از خودرو انتقال می‌دهد. این تعریف اگرچه بیانگر عمده کار اگزوز می‌باشد اما امروزه ویژگی‌های اگزو گسترش یافته و وظایف دیگری نیز بر عهده دارد. سه وظیفه عمده اگزوز:

  • کاهش آلایندگی
  • کاهش صدا
  • کاهش دما

اگزوزها از سه بخش اتصال به موتور، میانی و انتهایی ساخته می‌شود که در این میان کاتالیست بدلیل نیاز به دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد در قطمت اول تعبیه می‌گرددو بخش‌های دوم و سوم در کاهش دما و صدا موثرند؛ و این وسیله می‌تواند برای کاهش خروج گازهای خطرناک حاصل از سوزاندن سوخت تأثیر بسزایی داشته باشد. در امور مربوط به تیونینگ انجین (تقویت موتور) از اگزوزهای استفاده می‌شود که کمترین مقاومت را در عبور گازهای خروجی داشته باشد

سيستم اگزوز گازها را از محفظه احتراق موتور به جو حمل مي نمايد و صداي موتور را كم كرده يا از بين مي برد. گازهاي خروجي در يك لوله موتور را ترك مي نمايند؛ البته قبل از خروج از لوله اگزوز از ميان يك مبدل تحريك كننده و يك صدا خفه كن حركت مي كنند؛ واكنش هاي شيميايي درون مبدل تحريك كننده، همه هيدروكربن هاي پرخطر و مونواكسيد كربن توليدشده به وسيله موتور را به بخار آب و دي اكسيدكربن تغيير مي دهد. صدا خفه كن هاي مرسوم يك لوله فلزي هم فشرده با ماده كم توان كن صداهستند.مرسوم ترين اگزوزها، گرد يا بيضي شكل با لوله مجراي دخول و خروج در هر يك از دو انتها هستند. توليد كننده هاي اتومبيل در حال آزمايش صدا خفه كن الكتريكي اي هستند كه براي آگاهي از موج هاي صوتي صداي اگزوز از سنسورهايي استفاده مي كنند. اطلاعات مربوط به موج صوتي به يك رايانه كه بلندگوهايي در نزديكي لوله اگزوز را كنترل مي كند فرستاده مي شود. سيستم امواج صوتي ۱۸۰ درجه ناهم فاز توليد مي كند. امواج صوتي از صدا خفه كن الكتريكي با امواج صوتي اگزوز برخورد كرده و يكديگر را خنثي مي نمايند و فقط مقدار كمي گرما براي خروج از لوله اگزوز باقي مي ماند

 

فهرست مطالب

فصل۱

مقدمه                                                                                                                 

  تشدید کننده

فصل دوم

معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات                                                          

 معرفی شرایط صادرات                                                                                  

برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن                                

  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح                                                       

 ساختار یک اگزوز بسیار قدیمی

وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال                                                   

  بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح                                        

 برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن                                                    

 برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن                                                   

  برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن                                  

  برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن                       

 برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن راه                   

  عبور و مرور کامیونهاي حامل مواد اولیه و محصول                                            

 عبور و مرور کارکنان                                                                                    

  سایر امکانات مانند راه آهن، فرودگاه و بندر                                                     

وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی                                                            

 حمایتهاي تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه هاي جهانی                            

 حمایتهاي مالی                                                                                       

فصل سوم

فرآیند توليد                                                                                                         

  انبار مواد اوليه

 خط ماشينكاري

  خط منبع سازي

 خط لوله سازي                                                                                           

 خط جوشكاري

 مونتاژ جوش كاری                                                                                        

 

 

نمایش بیشتر
قیمت محصول

594,000 ریال