10

تخفیف

دانلود پروژه اسیدکاری درچاه های نفت و گاز

قیمت محصول

1,267,200 ریال

جزئیات بیشتر

توضیحات مختصر محصول
دانلود پروژه اسیدکاری درچاه های نفت و گاز

انگيزش چاه هاي نفتي و گاز با استفاده از روش اسيدكاري و به منظور افزايش توليد از ساليان دور متداول و مرسوم بوده است. هنگاميكه كارشناسان توليد و بهره برداري چاههاي نفتي با افت فشار و در نتيجه كاهش توليد از مخزن روبرو مي شوند، در ابتداي امر راه علاج را اسيدكاري ماتريسي عنوان مي نمايند.

یکی از روشهای کاربردی که هزینه و زمان برداشت نفت را کاهش و ضریب بهره دهی مخازن را افزایش میدهد، اسید کاری چاه ها است.این روش برای رفع آسیب های سازند و افزایش نفوذپذیری مخازن، در ایران نیز به کار گرفته می شود.

اسیدکاری سازند از سال ۱۹۳۰  بعنوان یکی از بهترین روشهای انگیزش جهت بهبود بهره وری چاههای تولیدی نفت و گاز و همچنین تزریق پذیری چاههای تزریقی مورد توجه بوده است. بطوریکه قدمت آن به حفاری نیز می رسد. با گسترش روزافزون کاربرد این روش برای سازندهای مختلف با مسایل و مشکلات جدیدی روبرو شد ،برای حل این مسائل افزایه های متعددی استفاده شد. با وجود عمیقتر شدن چاههاوسخت تر شدن شرایط در دماهای بالا و همچنین افزایش تعداد چاههای افقی این روش نیز به روز شده و هنوز بعنوان یک گزینه مناسب و مقرون به صرفه جهت انگیزش و بهبود بهره دهی مد نظر می باشد.

امروزه درجهان ۷۵ تا ۸۰ درصد از کل عملیاتهای انگیزش مربوط به اسیدکاری سازند میباشند، این در حالیست که این روش فقط ۲۰ تا ۲۵ درصد از هزینه کل انگیزشها را شامل می شود

اسید کاری سازندهای تولیدی، یکی از روش های عمومی و پر کاربرد و بهترین روش در فرایند انگیزش و تحریک چاه های نفت و گاز، جهت بر طرف کردن آسیب دیدگیف افزایش نفوذ پذیری و نهایتاً افزایش بهره دهی سنگ مخزن است که این امر با انحلال رسوبات و مواد جامد یا ذرات موجود در فضاهای متخلخل سنگ که باعث انسداد خلل و فرج و مانع از نفوذ پذیری سنگ مخزن شده اند. توسط اسید انجام می گیرد. طی این فرایند تخلخل طبیعی سگ مخزن نیز بزرگتر شده و جریان مواد هیدروکربنی بهبود می یابد. هر چه خلل و فرج بیشتر با یکدیگر مرتبط خواهد بود و در این الت است که نفوذپذیری آنها به حد بالاتری رسیده و در نتیجه عبور سیال از بین این خلل و فرج سریع تر و راحت تر انجام می گیرد

اسيد به منظور تحريك طبقات توليد كننده نفت و گاز بدرون چاه تزريق مي گردد تا بخشي از طبقه را در خود حل نموده و مسيرهاي جديدي جهت توليد هيدرو كربورها ايجاد نمايد (در سازندهاي كربناته) و يا معابري كه دچار آسيب شده و مسدود گشته اند را باز نمايد (در سازندهاي ماسه سنگي).

هدف از انجام عمليات اسيدكاري چاههاي نفت و گاز را مي توان مشتمل بر احياء كردن چاه، باز كردن خلل و فرج، افزايش توليد، افزايش ميزان نفوذ پذيري، تميز كاري چاه و شستشو، تميز سازي لوله ها، آزاد سازي لوله هاي حفاري و بطور كلي كاهش ضريب پوسته دانست.

در عمليات انگيزش چاهها عموما” از اسيد كلريدريك به تنهايي (در سازندهاي كربناته) و يا مخلوط با اسيد فلوريدريك (در سازندهاي ماسه سنگي) با توجه به مزيتهاي قابل توجه آن استفاده مي گردد. در شرايط بخصوص درون چاهي از ديگر اسيدهاي آلي مثل اسيد استيك و يا اسيد فرميك به تنهايي و يا همراه با اسيد كلريدريك استفاده مي گردد.

به منظور متعادل نگهداشتن و تغيير برخي خواص اسيد كلريدريك، افزودني هاي شيميايي خاصي به آن اضافه مي گردد، بعضي از اين افزايه ها شامل افزايه ضد خوردگي اسيد، افزايه كاهش دهنده كشش سطحي، افزايه ضد امولسيون، افزايه كنترل كننده يون آهن و … مي باشند.

اسيد را مي توان از سطح زمين از مسيرهاي لوله جداري و آستري چاه و يا با استفاده از دستگاه لوله مغزي سيار به سنگ مخزن ناحيه توليدي رسانيد .

 

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه اسيدكاري
مقدمه
هدف از تزریق اسید به یک چاه
شناسایی اسید مناسب با مخزن
ارزیابی و نظارت عملیاتهای اسیدکاری
فصل دوم: تحقیقات انجام شده
فصل سوم: روش های اسیدکاری و اسیدهای مورد استفاده
طبقه بندی اسیدکاری
اسید شویی
اسیدکاری ماتریکس
اسیدکاری شکاف دهنده
اسیدهای مورد استفاده
اسیدهای معدنی
اسیدهای آلی
اسیدهای پودری یا کریستال مانند
هیبرید اسید ها
اسیدهای کند کننده
فصل چهارم: مخازن کربناته
اسید کاری در مخازن کربناته
هدف از اسید کاری در مخازن کربناته
اسید کاری ماتریکس در سنگهای کربناته
اسید شکافی در سنگهای کربناته
اسیدهای مورد استفاده در اسید کاری کربناتها
اسید کلریدریک
اسید استیک
اسید فرمیک
واکنش اسید با سنگ آهک و دولومیت
دما
فشار
نوع اسید
غلظت اسید
سرعت اسید
نسبت سطح به حجم
ساختار طبقه
فیزیک عملیات
فیزیک عملیات اسید شکافی
فیزیک اسید کاری ماتریکس
حل شدن سطحی طبقه
کانال مخروطی
۳worm hole( های مشخص
worm hole( با انشعابات زیاد
سیستمهای اسیدکاری ماتریکس در کربناتها و رویه عمل آنها
اسیدکاری ماتریکس معمولی
Pickling
پیش شویی
مرحلۀ اسید اصلی
بیش شویی
سیستمهای اسید تأخیری
تاخیری نمودن اسید با افزودن افزایه ها
اضافه نمودن اسیدهای آلی
تاخیری نمودن اسید بصورت فیزیکی
سیستمهای اسید شکافی در کربناتها
انتخاب اسید شکافی یا شکست هیدرولیکی
روش اسید شکافی با اسید غلیظ
راهکارهای اسیدکاری
شناسایی آسیب سازند
انتخاب سیال عملیاتی مناسب
پیش شویی و بیش شویی
فصل پنجم: فاکتورهای موثر در اسیدکاری
فشار
درجه حرارت
نوع اسید
تعادل شیمیایی و نرخ تزریق
نرخ های تزریق پائین
نرخ های تزریق بالا
shut – in – time
اسید کلریدریک
اسیدهای تاخیری و یا امولسیونی شده
اسیدهای آلی مخلوط آنهابااسید HCL
نسبت سطح تماس سنگ مخزن به حجم اسید مصرفی(S/V)
جنس و مشخصات سنگ مخزن
افزودنی های اسید کاری
مواد منحرف کننده جریان
مواد صمغی افزاینده گرانروی
مواد ضد لجن
مواد کاهش دهنده کشش سطحی
مواد کنترل هرزروی (Acid/ Fluid Loss)
مواد ضدتعلیق
حلالهای دوگان
کنترل کننده آهن
مواد ضدخوردگی
مواد کندکننده اثر اسید
الکلها
منابع

 

دانلود پروژه اسیدکاری درچاه های نفت و گاز تعداد صفخات : ۷۳

نمایش بیشتر
قیمت محصول

1,267,200 ریال